Mamy przyjemność przywitać Państwa w nowym sklepie http://www.klockolandia.com/.

Został on zaprojektowany z myślą o możliwie prostym i szybkim znajdowaniu oraz zamawianiu wybranych artykułów. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa komentarzy. Będziemy się starali sprostać wszelkim oczekiwaniom. Czekamy na uwagi.Przeglądanie zawartości sklepu
Towary w sklepie można wyszukiwać na dwa sposoby.

Pierwszy - to wybór działu. Lista wszystkich działów znajduje się w lewej części okna.Wystarczy wybrać z listy, klikając myszką, interesujący dział.Pod nazwą wybranego działu pojawi się lista jego poddziałów, a w środkowej części oknawyświetlone zostaną towary z wybranego działu. Po wybraniu nazwy poddziału, wyświetlonezostaną towary tylko z wybranego poddziału.

Drugi sposób jest wygodny, jeśli znany jest fragment nazwy towaru. Należy go wpisać w polu obok napisu "Szukanie produktu", a następnie nacisnąćprzycisk Szukaj. Jeśli zostało wpisane słowo Klocki,to znalezione zostaną wszystkie towary, które w nazwie mają słowo Klocki.

Towary można wyszukiwać również według numeru katalogowego. Należy go wpisać w polu obok napisu "Szukanie produktu", następniezaznaczyć pole wyboru obok napisu "szukaj wg. kodu towarowego i nacisnąćprzycisk Szukaj. Jeśli zostało wpisany numer 3273,to znaleziony zostanie towar, który ma dokładnie taki numer katalogowy (należypamiętać że numer katalogowy firmy LEGO odpowiada dokładnie tylko jednemuproduktowi i musi się składać z 4 cyfr np.: 7111 ,  1374, 4708 itp)

Po wydaniu polecenia szukania, zostanie wyświetlona lista znalezionych towarów. Często jest ona zbyt długa, żeby wyświetlić ją w całości. Wtedy po prawej stronie informacji o liczbie znalezionych pozycji pojawiają się liczby w nawiasach, symbolizujące kolejne części listy ([1], [2] itp.). W celu wyświetlenia dalszej części listy należy kliknąć myszką odpowiednią liczbę.

Przy każdym znalezionym towarze wyświetlane są informacje o nim (m. in. kod, cena).

Pod grupami informacji znajduje się napis  do koszyka. Kliknięcie go, spowoduje włożenie towaru do koszyka. O robieniu zakupów będzie mowa w dalszej części.

Na prawo od znalezionych towarów, pojawiają się inne, które również mogą okazać sięinteresujące dla Państwa. Oprócz zdjęcia znajduje się tu krótki opis polecanych towarów oraz napis wszystkie (w przypadku Promocji). Kliknięcie go spowoduje pokazanie wszystkich informacji dotyczących polecanego towaru w części Wynik. Wtedy można ten towar wziąć do koszyka.

Robienie zakupów

Po kliknięciu napisu do koszyka przy wybranym towarze, przeniesiony zostanie on do koszyka. Do koszyka można dokładać dowolną liczbę towarów, należy jednak zwracać uwagę na łączną cenę znajdującą się przy przycisku Akceptuj.

W każdej chwili można wrócić do opisu uprzednio wybranego towaru, klikając na jego nazwę.

W celu modyfikacji zawartości koszyka należy posłużyć się przyciskami Zmień i Usuń. Za pomocą przycisku Zmień można zmienić liczbę zamówionych towarów w koszyku. Przed jego naciśnięciem trzeba zmienić tę liczbę w polu znajdującym się obok przycisku. Aby usunąć towar z koszyka należy nacisnąć przycisk Usuń.

Jeśli wybranych towarów jest dużo i zasłaniają znaczną część ekranu, można nacisnąć przycisk Ukryj koszyk. Wtedy zawartość koszyka zostanie ukryta.Można ją ponownie zobaczyć po naciśnięciu przycisku Pokaż koszyk.

Naciśnięcie przycisku Akceptuj spowoduje wyświetlenie formularza, który należy wypełnić w celu złożenia zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO, LEGOLAND, BELVILLE, BIONICLE, BLOCK-O-DILE, CLIKITS, DUPLO, EXO-FORCE, KNIGHTS KINGDOM, MINDSTORMS, QUATRO, ROBOTICS INVENTION SYSTEM, the DUPLO logo, the QUATRO logo, the LEGO and LEGOLAND logos are trademarks of the LEGO Group.
Π2008 The LEGO Group.
Π2008 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.
Ferrari, all associated logos and the distinctive designs are trademarks of Ferrari S.p.A. The body of the Ferrari car is protected as Ferrari property under trade dress and/or design regulations.


Oprogramowanie H@andel firmy Triger.